Malebný renesančný zámok ukrytý v hájoch riečky Vlčavy neďaleko južných úpätí hlbokých brdských hvozdov skrývajúcich nejedno tajomstvo, nejeden dávny príbeh.

Březnický zámok je miestom pamätným, byť svedkom významných udalostí českých dejín, stal sa miestom odrážajúcim kultúrnu, duchovnú a spoločenskú atmosféru českých zemí od konca 12. storočia do súčasnosti.

Pôvodne gotická tvrz staročeského rodu Buzicov z 1. pol. 13. st., ktorá bola v 2. pol. 16. st. prestavaná na renesančný zámok Jiřím Lokšanom z Lokšan, miestokancelárom českého kráľa a rímskeho cisára Ferdinanda I. Historickým skvostom je zámocká knižnica, zvaná Lokšanská, najstaršia zámocká knižničná sála v Čechách dochovaná v pôvodnej podobe.

V čase pobelohorskej získal zámok kráľovský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Najvýznamnejšou architektonickou úpravou zámku tohto obdobia je ranne baroková kaplnka Panny Márie z rokov 1625 – 1632 s rokokovými organmi Vojtecha Schreiera z Kuksu z roku 1796. V rokoch 1728 – 1872 patril zámok Krakovským z Kolovrat. Poslednými súkromnými majiteľmi boli až do roku 1945 Palffyovia z Erdödu. Nahliadnuť do histórie môžete pri vlastnej prehliadke zámku. Zámocké interiéry pripomínajú jednotlivé šľachtické rody (rodové galérie, africký salón) a umelecké slohy (renesančné, barokové, rokokové a empírové sály).

Zámocké zbrojnice zahŕňajú prakticky všetky druhy zbraní, od chladných po palné, od útočných po obranné, z obdobia od 15. do 19. storočia.

Súčasťou celého areálu je anglický park s rozlohou 20 ha s dvoma rybníkmi a množstvom vzácnych druhov drevín.Zaujímavé miesta v okolí


Vybavenie
  WC
  Vhodné pre deti
  Vhodné pre automobil
  Vhodné pre obytné vozidlo
  Vhodné pre vozidlo s prívesom
Nepoužívame cookies
Pre Váš komfort nesledujeme a neukladáme Vaše preferencie pomocou cookies, údaje nie sú spracované tretími stranami. Viac informácií
Odporučiť
Mobilná aplikácia
Pripravujeme pre Vás mobilnú aplikáciu na cesty, čoskoro bude k dispozícii.