Dňa 10. augusta 1892 sa mladinká Kristina Ringlová vydala do lesa na huby a na mieste dnešnej kaplnky sa jej zjavila tajuplná postava, ktorá dievča trikrát pozdravila „Pozdrav Pán Boh“ a budila dojem, že sa nadnáša nad zemou. Dievča sa zľakla a utiekla. Po tejto udalosti nasledovalo mnoho ďalších zjavení (celkom sa uvádza počet 23) aj zázračné uzdravenia ľudí, ktorí použili hlinu z tohto miesta na liečenie svojich chorôb. Po príchode ďalších nadprirodzených vízií sa Ticháčkov les stal vyhľadávaným cieľom pútnikov a veriacich z Čiech, Kladska i Sliezka. V januári 1893 sa s Kristinou Ringlovou vydalo do Ticháčkovho lesa celú procesiu.Zaujímavé miesta v okolí


Vybavenie
  Voľný prístup
  Vhodné pre deti
Nepoužívame cookies
Pre Váš komfort nesledujeme a neukladáme Vaše preferencie pomocou cookies, údaje nie sú spracované tretími stranami. Viac informácií
Odporučiť
Mobilná aplikácia
Pripravujeme pre Vás mobilnú aplikáciu na cesty, čoskoro bude k dispozícii.